BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 Ekim 2021’dir.

1.Doğu Anadolu Romatoloji Günleri bildiri gönderimlerinin word dosyası olarak doguanadoluromatoloji@topkon.com adresine gönderilmelidir. Başka bir e-mail adresine gönderilen bildiriler ile faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Bildiriler SÖZEL SUNUM ve POSTER SUNUM olarak kabul edilecektir.

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
 • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir. Gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır.
 • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
 • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
 • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
 • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
 • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
 • Sunum özetleri, başlık hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. İki adet resim ve iki adet tablo eklenebilir.
 • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin toplantı kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.
 • Değerlendirmeler araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır.
 • Kabul veya red yanıtları 20 Ekim 2021 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.
Sözlü Sunum Bilgileri
 • Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
 • Her sunum için ayrılan süre kabul mektuplarında iletilecektir.
 • Bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.
Poster Bildiriler

Poster bildiriler sadece bildiri özet kitabında yayımlanacaktır.