GENEL BİLGİLER
Sempozyum Tarihleri

27 -28 Kasım 2021

Sempozyum Merkezi

Online- Uzaktan Canlı Yayın

Katılım Belgesi

Tüm katılımcılara, katılım belgeleri 28 Kasım 2021 tarihinde online olarak dağıtılacaktır.

Sempozyum Web Sitesi

www.trasdelazigromatoloji.org