KURULLAR
Sempozyum Eş Başkanları

Arzu Kaya
Şebnem Ataman

Sempozyum Genel Sekreteri

Gürkan Akgöl

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Arzu Kaya
Şebnem Ataman
Gürkan Akgöl
Arif Gülkesen
Gökhan Alkan